విన్నవీ నచ్చినవీ – గణేష్

స్రవంతి మూవీస్ నుంచి వస్తున్న ఈ సినిమాకి సంగీతం మిక్కీ జె మేయర్. మొత్తం సిరివెన్నెల చేత రాయించే రవికిషోర్ గారు ఈ మధ్య ఎక్కువ రామ జోగయ్య శాస్త్రి (RJS) గారిచేత రాయిస్తున్నారు. ఇందులో 6 పాటలు ఉంటే 5 పాటలు RJS రాసినవే. ఈయన కూడా సిరివెన్నెల పంథాలో లలితమైన పదాలతో అశ్లీలత లేకుండా రాయడం ఎంతైనా మెచ్చుకోదగ్గ విషయమే!
1. పల్లవి: తనేమందో
రచన: సిరివెన్నెల
సందర్భం: తొలి ప్రేమ గీతం. ప్రేయసి తనని ఇష్టపడ్డాక ప్రియుడు పరవశంలో పాడుకునే పాట
ప్రేమ గీతాల్లో సిరివెన్నెల ఇచ్చినన్ని expressions ఇంకెవరూ ఇవ్వలేదు అన్న మాట నిజమే అని మరో సారి నిరూపించే పాట ఇది. ఇలాటి వేల పాటలు రాశాకా కూడా –
కుడివైపున ఇంకో హృదయం ఉన్నా సరిపోదో ఏమో ఈ వెలుగును దాచాలంటే!
లాటి కొత్త expression ఇచ్చిన ఆయన ప్రతిభని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేం, ఈ పాట సాహిత్యానికి స్పందించకుండా ఉండలేం. ముఖ్యంగా మొదటి చరణం లిరిక్ చాలా బాగుంది.
2. పల్లవి: లల్లలై
రచన: RJS
సందర్భం: ప్రేమ జంట పాడుకునే హుషారు గీతం.
పల్లవి చాలా సింపుల్గా ఉంటూనే క్యాచీ గా ఉండేలా రాయడంలో RJS పూర్తిగా విజయం సాధించారు –
లల్లలై నువ్వు నేను ఇద్దరమంటే కాదని అందాం
లల్లలై నువ్వే నేనై నేనే నువ్వై కనబడదాం!
మనం ఒకటైతే సరిపోదే, మన నీడలని ఏం చేద్దాం?
వాటినీ పక్కన నిలిపి, ఒకటిగ కలిపి ప్రేమని పేరెడెదాం!!
చరణాల్లో కూడా మంచి expressions ఇచ్చారు RJS –
కొంటె దిగులంతా అలికిందా
ఈ వయసున గిలిగింత!
తీగ లాగిందే నువ్వని
తొణికిందేమో పెంచిన ప్రేమంతా!!
మాస్ నీ, క్లాస్ నీ కూడా అలరించేలా రాయడం ఎలాగో ఈ పాట సాహిత్యం చూసి నేర్చుకోవచ్చు.
3. పల్లవి: తెలిసిన మాటే
రచన: RJS
సందర్భం: ఇదీ ప్రేమ గీతమే. అయితే ఈ సారి అమ్మాయి పాడే సోలో.
ఈ పాటలో కూడా మంచి expressions ఇచ్చారు RJS. పల్లవిలో వినిపించే ఈ వాక్యాలు నాకు నచ్చాయ్ –
చినుకైనా తడిలేని వాన
మనసంతా కురిసేనా ఈ సమయాన
హరివిల్లై కనిపించే నా నీడైనా!
తనువంతా ఒణికింది ఆనందాన
పదాల పొందికలో తన గురువుగారు సిరివెన్నెలని తలపించడం ఈ పాటలోనూ చూడొచ్చు. కొత్తదనానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించడం ఈ వాక్యంలో కనిపిస్తుంది –
ఆకాశమా ఇకపైన నా లోకమే నీ పైన
నీ మెరుపుకే మెరుపందించనా
4. పల్లవి: రాజ కుమరీ
రచన: RJS
సందర్భం: ఇదీ ఒక హుషారు యుగళ గీతమే!
RJS రాసిన “జెన్నిఫర్ లోపెజ్” పాటా (జల్సా చిత్రం), “ఓం నమస్తే” పాటా (రెడీ చిత్రం) మీరు విని వుంటే మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ expressions ఇస్తూ హిందీని కూడా అక్కడక్కాడా వాడి రాసే స్టైల్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. ఇదే స్టైల్ లో సాగే పాట ఇది. నాకు ఇలాటివి అంతగా నచ్చవు (సాహితీ పరంగా) కానీ జనాలకు నచ్చొచ్చు. ఏదేమైనా సరికొత్త ప్రయోగాలు ఈ పాటలో RJS చేశారని చెప్పొచ్చు –
volcano వరదై వచ్చి అంటిస్తున్నా wild fire
all the sides ఆవిరిలోన ముంచేస్తాడీ జాదుగర్!
5. పల్లవి: చలొరె చలొరె
రచన: RJS
సందర్భం: పిల్లలతో హీరో పాడే పాట.
ఇది చాలా వెరైటీ పాట. పిల్లలకి నచ్చినవన్నీ హీరో చేస్తానూ ఇస్తానూ అంటూ పాడతాడు. modern & cute song ఇది. ఇంకేముంది RJS తనదైన స్టైల్ చూపించారు –
మన ఇష్టం మనమింతే ఉంటాం
ఆనందం మన oxygen అంటాం
school bag లైటై పోయే super technique చెప్తా
ఈజీగా గుర్తుండేలా syllabus మార్చేస్తా
mountain full of Maggi తెస్తా
fountain లా Fanta పొంగిస్తా!
ATMలో ice-cream ఇస్తా!!
6. పల్లవి: రాజా మహరాజా
రచన: RJS
సందర్భం: హీరో తన వ్యక్తిత్వం గురించి పాడే పాట. introductory song కావొచ్చు.
RJS అంటే నిజానికి ఇప్పటి దాకా నాకు మరీ అంత గొప్ప అభిప్రాయం లేదు. బాగా రాస్తారు అనుకున్నా అంతే. అయితే ఈ పాట విన్నాక ఆయన talent నాకు తెలిసొచ్చింది. ఈ పాట ట్యూన్ రచయితని కాస్త కష్టపెట్టేదే. అయినా RJS అలవోకగా పదాలు పొదిగారు. చరణాల్లో అద్భుతమైన భావాలు పలికించి సిరివెన్నెలని గుర్తు చేశారు –
చెట్టూ పుట్టా రాయీ రప్పా నవ్వే వీలుందా
పెదవికి నవ్వోటిస్తే చీ చీ పొమ్మంటుందా
చిటపటా చిర్రుబుర్రూ మంతో పుట్టిందా
చిటికేస్తే గలగల సందడి దిగి రాదా
మొత్తానికి చక్కటి సాహిత్యం ఉన్న ఆడియో.

స్రవంతి మూవీస్ నుంచి వస్తున్న ఈ సినిమాకి సంగీతం మిక్కీ జె మేయర్. మొత్తం సిరివెన్నెల చేత రాయించే రవికిషోర్ గారు ఈ మధ్య ఎక్కువ రామ జోగయ్య శాస్త్రి (RJS) గారిచేత రాయిస్తున్నారు. ఇందులో 6 పాటలు ఉంటే 5 పాటలు RJS రాసినవే. ఈయన కూడా సిరివెన్నెల పంథాలో లలితమైన పదాలతో అశ్లీలత లేకుండా రాయడం ఎంతైనా మెచ్చుకోదగ్గ విషయమే!

ganeshjustganesh

1. పల్లవి: తనేమందో

రచన: సిరివెన్నెల

సందర్భం: తొలి ప్రేమ గీతం. ప్రేయసి తనని ఇష్టపడ్డాక ప్రియుడు పరవశంలో పాడుకునే పాట

ప్రేమ గీతాల్లో సిరివెన్నెల ఇచ్చినన్ని expressions ఇంకెవరూ ఇవ్వలేదు అన్న మాట నిజమే అని మరో సారి నిరూపించే పాట ఇది. ఇలాటి వేల పాటలు రాశాకా కూడా –

కుడివైపున ఇంకో హృదయం ఉన్నా సరిపోదో ఏమో ఈ వెలుగును దాచాలంటే!

లాటి కొత్త expression ఇచ్చిన ఆయన ప్రతిభని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేం, ఈ పాట సాహిత్యానికి స్పందించకుండా ఉండలేం. ముఖ్యంగా మొదటి చరణం లిరిక్ చాలా బాగుంది.

2. పల్లవి: లల్లలై

రచన: RJS

సందర్భం: ప్రేమ జంట పాడుకునే హుషారు గీతం.

పల్లవి చాలా సింపుల్గా ఉంటూనే క్యాచీ గా ఉండేలా రాయడంలో RJS పూర్తిగా విజయం సాధించారు –

లల్లలై నువ్వు నేను ఇద్దరమంటే కాదని అందాం

లల్లలై నువ్వే నేనై నేనే నువ్వై కనబడదాం!

మనం ఒకటైతే సరిపోదే, మన నీడలని ఏం చేద్దాం?

వాటినీ పక్కన నిలిపి, ఒకటిగ కలిపి ప్రేమని పేరెడెదాం!!

చరణాల్లో కూడా మంచి expressions ఇచ్చారు RJS –

కొంటె దిగులంతా అలికిందా

ఈ వయసున గిలిగింత!

తీగ లాగిందే నువ్వని

తొణికిందేమో పెంచిన ప్రేమంతా!!

మాస్ నీ, క్లాస్ నీ కూడా అలరించేలా రాయడం ఎలాగో ఈ పాట సాహిత్యం చూసి నేర్చుకోవచ్చు.

3. పల్లవి: తెలిసిన మాటే

రచన: RJS

సందర్భం: ఇదీ ప్రేమ గీతమే. అయితే ఈ సారి అమ్మాయి పాడే సోలో.

ఈ పాటలో కూడా మంచి expressions ఇచ్చారు RJS. పల్లవిలో వినిపించే ఈ వాక్యాలు నాకు నచ్చాయ్ –

చినుకైనా తడిలేని వాన

మనసంతా కురిసేనా ఈ సమయాన

హరివిల్లై కనిపించే నా నీడైనా!

తనువంతా ఒణికింది ఆనందాన

పదాల పొందికలో తన గురువుగారు సిరివెన్నెలని తలపించడం ఈ పాటలోనూ చూడొచ్చు. కొత్తదనానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించడం ఈ వాక్యంలో కనిపిస్తుంది –

ఆకాశమా ఇకపైన నా లోకమే నీ పైన

నీ మెరుపుకే మెరుపందించనా

4. పల్లవి: రాజ కుమరీ

రచన: RJS

సందర్భం: ఇదీ ఒక హుషారు యుగళ గీతమే!

RJS రాసిన “జెన్నిఫర్ లోపెజ్” పాటా (జల్సా చిత్రం), “ఓం నమస్తే” పాటా (రెడీ చిత్రం) మీరు విని వుంటే మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ expressions ఇస్తూ హిందీని కూడా అక్కడక్కాడా వాడి రాసే స్టైల్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. ఇదే స్టైల్ లో సాగే పాట ఇది. నాకు ఇలాటివి అంతగా నచ్చవు (సాహితీ పరంగా) కానీ జనాలకు నచ్చొచ్చు. ఏదేమైనా సరికొత్త ప్రయోగాలు ఈ పాటలో RJS చేశారని చెప్పొచ్చు –

volcano వరదై వచ్చి అంటిస్తున్నా wild fire

all the sides ఆవిరిలోన ముంచేస్తాడీ జాదుగర్!

5. పల్లవి: చలొరె చలొరె

రచన: RJS

సందర్భం: పిల్లలతో హీరో పాడే పాట.

ఇది చాలా వెరైటీ పాట. పిల్లలకి నచ్చినవన్నీ హీరో చేస్తానూ ఇస్తానూ అంటూ పాడతాడు. modern & cute song ఇది. ఇంకేముంది RJS తనదైన స్టైల్ చూపించారు –

మన ఇష్టం మనమింతే ఉంటాం

ఆనందం మన oxygen అంటాం

school bag లైటై పోయే super technique చెప్తా

ఈజీగా గుర్తుండేలా syllabus మార్చేస్తా


mountain full of Maggi తెస్తా

fountain లా Fanta పొంగిస్తా!

ATMలో ice-cream ఇస్తా!!

6. పల్లవి: రాజా మహరాజా

రచన: RJS

సందర్భం: హీరో తన వ్యక్తిత్వం గురించి పాడే పాట. introductory song కావొచ్చు.

RJS అంటే నిజానికి ఇప్పటి దాకా నాకు మరీ అంత గొప్ప అభిప్రాయం లేదు. బాగా రాస్తారు అనుకున్నా అంతే. అయితే ఈ పాట విన్నాక ఆయన talent నాకు తెలిసొచ్చింది. ఈ పాట ట్యూన్ రచయితని కాస్త కష్టపెట్టేదే. అయినా RJS అలవోకగా పదాలు పొదిగారు. చరణాల్లో అద్భుతమైన భావాలు పలికించి సిరివెన్నెలని గుర్తు చేశారు –

చెట్టూ పుట్టా రాయీ రప్పా నవ్వే వీలుందా

పెదవికి నవ్వోటిస్తే చీ చీ పొమ్మంటుందా

చిటపటా చిర్రుబుర్రూ మంతో పుట్టిందా

చిటికేస్తే గలగల సందడి దిగి రాదా

మొత్తానికి చక్కటి సాహిత్యం ఉన్న ఆడియో.  ఈ పాటలు ఇక్కడ వినొచ్చు: రాగలహరి

రచయిత: Phanindra

I am an engineer by profession and a hobbyist writer. My literary interest started with analyzing lyrics of Telugu movie songs and I love Telugu lyricists Veturi and Sirivennela. I tried my hand at writing songs, poems and stories in Telugu. I also have an interest in spirituality/philosophy, self-help and management.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: